Y tế

WiFi cho các dịch vụ Y tế

Một bệnh viện hoặc trung tâm y tế rất ít khi có thể gặp bệnh nhân vì họ không có thời gian rảnh. Tuy nhiên, với điều kiện có thể kết nối công việc với gia đình thông qua đường truyền trực tuyến là một yếu tố có thể được tận dụng tốt. 2 việc này được giải quyết nhanh gọn hơn với hệ thống chăm sóc sức khoẻ và bạn có một môi trường hoàn hảo để ứng dụng dịch vụ WiFi miễn phí.

Không những bệnh nhân và du khách có thể tìm kiếm thông tin cuộc hẹn và check-in, họ còn có thể được hướng dẫn trực tiếp đến các cơ sở thông qua bản đồ để họ có thể tìm đến các khu vực kế tiếp tư vấn và điều trị.

 

Lợi ích dành cho các trung tâm chăm sóc sức khỏe

Để giúp mọi người tìm đường và giúp đỡ họ kịp thời, các bệnh viện, bác sĩ phẫu thuật, nha sĩ và các chuyên gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác trực tiếp tham gia vào nhận các phản hồi, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ.

Một sự kết nối an toàn có nghĩa là bệnh nhân và khách viếng thăm có một luồng WiFi riêng biệt, không sử dụng chung với nhân viên của các trung tâm chăm sóc sức khỏe.

 

Nâng cao hiệu quả

Các lợi ích cho ngành chăm sóc sức khỏe là vô tận. Nhà cung cấp có thể thiết lập và phản hồi theo từng hình thức truy cập, cung cấp thông tin quan trọng, theo dõi tình hình bệnh nhân, khách viếng thăm và nhân viên tại các cơ sở y tế hoặc quản lí các tài sản như: xe lăn, giường và các thiết bị tại các trung tâm y tế. Các chuyên gia y tế có thể xem được hồ sơ bệnh nhân thông qua việc truy cập bằng các thiết bị di động trong thời gian thực,giúp nâng cao hiệu quả trong tương lai.

Hotels