Tương tác thông minh

Khảo sát khách hàng của bạn

Khảo sát khách hàng đơn giản

Dễ dàng cho phép doanh nghiệp tạo ra một cuộc khảo sát mới: đơn giản thiết lập loại câu hỏi khảo sát (câu hỏi nhiều lựa chọn trả lời, câu hỏi Yes/No, câu hỏi đánh giá mức độ), hình thức soạn câu hỏi và câu trả lời. "Khảo sát" sẽ tính toán tổng số câu trả lời được thu thập, thống kê các câu trả lời theo thời điểm và dựa trên các câu trả lời cụ thể.


Thu thập thông tin khách hàng

Giúp cho các doanh nghiệp triển khai mở ra các cuộc thăm dò ý kiến để hiểu về khách hàng và sở thích của họ, khi đó các doanh nghiệp có thể cải thiện các sản phẩm, dịch vụ và thu hút doanh thu bằng cách tận dụng dựa trên những hiểu biết này.

Các tính năng khác