Thư viện

WiFi cho thư viện

Thư viện là một nguồn thông tin có giá trị và thường là điểm đến tập trung đông người dân. Hệ thống WiFi dành cho khách có thể hỗ trợ thư viện bằng cách số hóa các dịch vụ tại thư viện cho người dân, trong khi vẫn tối đa hóa sự trải nghiệm, tương tác, thích thú cho khách thuộc mọi lứa tuổi.

 

Nắm bắt tốt thông tin

Bằng cách tận dụng nguồn dữ liệu để biết những gì người dân quan tâm, cách họ di chuyển quanh tòa nhà cũng như tần suất họ đến, các thư viện có thể đảm bảo cung cấp đúng các thông tin - để người dân nắm bắt và tham gia vào các sự kiện, công việc đang tìm kiếm nguồn lực mới, các hoạt động, các khóa học và hội thảo.

 

An toàn, bảo mật và thân thiện với mọi gia đình

WiSky đảm bảo về mức độ bảo mật và an ninh tốt nhất cho hệ thống WiFi .Do đó, đây là giải pháp hoàn hảo cho bất kỳ thư viện nào mong muốn mang lại cho người dân dịch vụ miễn phí tốt nhất.

Bộ lọc nội dung tự động chặn danh sách trang web đen có chứa nội dung không phù hợp, hoặc các trang web đã được gỡ bỏ theo yêu cầu của nơi đó. Chúng tôi là đối tác của Open DNS, tổ chức giám sát Internet thông qua danh sách truy cập để chặn các nội dung không phù hợp.

Thư viện là nơi tuyệt vời để tiếp cận thế giới kỹ thuật số, tạo cơ hội để mọi người được trực tuyến tại nhà. Thủ thư sắn sàng giúp đỡ những người dân gặp khó khăn không có điều kiện để trực tuyến tại nhà và tiếp cận các sản phẩm kỹ thuật. WiFi cũng giúp thư viện kết hợp với dịch vụ tìm kiếm việc làm, nộp đơn xin hộ chiếu và quản lý thuế,… tất cả các dịch vụ chỉ từ một điểm phát song WiFi.

Hotels