Phân tích dữ liệu

Hiểu thêm về khách hàng của bạn

Hiểu thêm về khách hàng của bạn

Thông qua cổng “WiSky Portal”, bạn có thể tương tác với lượng lớn thông tin và dữ liệu từ hệ thống phần mềm WiSky. Nền tảng phân tích dữ liệu của WiSky dễ dàng cung cấp cho bạn những thông tin và dữ liệu, cũng như thống kê về khách hàng và trải nghiệm. An toàn và dễ dàng sử dụng, công cụ của WiSky sẽ giúp bạn phân tích và phân khúc khách hàng một cách hoàn toàn mới.


Phân tích với dữ liệu trực quan sinh động

Dữ liệu có thể tương tác mọi lúc. Những thống kê về khách hàng như tuổi tác, giới tính, và địa điểm, thời gian sử dụng dịch vụ, cũng như số lần khách hàng sử dụng dịch vụ của bạn là một số thông tin mà bạn có thể thu thập. Những thông tin quan trọng sẽ góp phần giúp bạn gửi thông điệp đến đúng đối tượng, đúng thời điểm.

Các tính năng khác