Nhà Cung Cấp Dịch vụ

WiFi cho nhà cung cấp dịch vụ

Ngày nay, các nhà cung cấp dịch vụ đang hướng vào WiFi First và chiến lược tải xuống/tải lên dữ liệu . Chúng tôi cho rằng rào cản đầu tiên đối với các nhà cung cấp dịch vụ là xác định những gì có ở các doanh nghiệp để lựa chọn hình thức cung cấp WiFi chp phù hợp. Làm thế nào để cung cấp một đề xuất có giá trị hấp dẫn cho các chủ doanh nghiệp mà sẽ hỗ trợ lâu dài nhu cầu mở rộng trong tương lai bên cạnh việc mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và các doanh nghiệp tầm cỡ?

 

Đề xuất

Đề xuất của WiSky luôn luôn là về giá trị cộng thêm cho các chủ doanh nghiệp, và chúng tôi quản lý khách hàng trên đa dạng ngành như bán lẻ, khách sạn, giải trí, khu vực công cộng, y tế và giao thông vận tải. Điều này giúp các doanh nghiệp thấu hiểu nhiều hơn khách hàng cũng như các nhu cầu và tâm điểm của họ, để đẩy mạnh mục tiêu thông qua truyền thông nhằm nâng cao sự tín nhiệm đối với thương hiệu của doanh nghiệp.

WiSky đã phát triển một nền tảng mạnh mẽ và có khả năng mở rộng cho MnO và ISP để phân quyền thương hiệu, lại thêm năng suất cao về đầu tư các giải pháp WiFi cho khách hàng. Sản phẩm này thích hợp cho thị trường từ nhỏ đến vừa và thị trường tầm cỡ; có thể dễ dàng được tích hợp vào các thiết bị hiện tại. Dịch vụ phân quyền thương hiệu của chúng tôi cho phép bạn xây dựng mạng lưới WiFi riêng dưới nền tảng củng cố tốt nhất của WiSky và phát triển sản phẩm liên tục.

 

Giải pháp

WiFi là một giải pháp hàng đầu; một phần quan trọng của việc xem xét tổng thể một mạng lưới sẽ duy trì được công suất để phát triển như thế nào. WiFi có thể nhanh chóng xây dựng năng lực bổ sung và cung cấp các lợi ích kinh tế đáng kể trên dữ liệu di động. Điều này cùng với khả năng bảo mật những điểm truy cập nhỏ và tăng cường năng suất trong địa điểm hoạt động tạo nên lợi thế kinh doanh rất mạnh.

 

WiSky có giải pháp lý tưởng cho việc triển khai nhanh chóng WiFi đối với các nhà cung cấp dịch vụ, tại cùng một thời điểm như việc định giá WiFi thông qua một số mô hình kinh doanh khác nhau.

Hotels