Liên kết quảng cáo

Tạo ra dòng doanh thu mới

Tùy biến hiệu chỉnh giao diện

Bạn có thể tăng cường lợi thế quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp của bạn, hoặc một doanh nghiệp khác của bạn thông qua chức năng tùy biến liên kết của WiSky. Đồng thời bạn có thể quản lý và điều chỉnh các chức năng một cách dễ dàng.


Tạo ra doanh thu dễ dàng

Với việc mở rộng quảng cáo cho bên thứ ba, bạn có thể dễ dàng tạo ra được một dòng doanh thu mới cho doanh nghiệp của bạn.

Các tính năng khác