CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Được cập nhật lần cuối ngày 13/08/2016
Công ty TNHH công nghệ Wisky cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn.
Quyền hạn của chính sách
Chính sách này đưa ra nguyên tắc mọi dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn, hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, sẽ được xử lý bởi chính chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ phần sau đây để hiểu thêm về quan điểm và cách thức xử lý của chúng tôi với dữ liệu cá nhân của bạn.
I. Thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn
Chúng tôi có thể thu thập và xử lý những dữ liệu sau về bạn:
1. Thông tin thu thập:
Những thông tin mà bạn cung cấp hoặc thông tin từ tài khoản truyền thông xã hội của bạn mà bạn đã dùng để truy cập vào hệ thống wifi (ví dụ: Twitter, Facebook vv). Thông tin này sẽ được thu thập từ tài khoản truyền thông xã hội của bạn và sẽ phải đặt dưới cài đặt bảo mật của bạn. Chúng tôi cũng có thể hỏi bạn thông tin khi bạn tham dự một cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi hoặc khi bạn báo cáo một vấn đề với chúng tôi.
2. Thông tin thêm:
 • Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ một bản sao chép tương ứng.
 • Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn để hoàn thành cuộc khảo sát mà chúng tôi đang nghiên cứu.
 • Thông tin chi tiết của giao dịch bạn thực hiện thông qua các dịch vụ của chúng tôi.
 • Chi tiết về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bao gồm dữ liệu vị trí, weblog, các thông tin liên lạc khác và các nguồn dữ liệu mà bạn truy cập.
3. Thông tin thiết bị:
Chúng tôi có thể thu thập thông tin về điện thoại di động, điện thoại thông minh, thiết bị cầm tay , máy tính xách tay, máy tính hoặc thiết bị khác sử dụng để truy cập và sử dụng dịch vụ , bao gồm mã nhận dạng của thiết bị, hệ điều hành , trình duyệt và mạng thông tin di động cũng như số điện thoại của thiết bị nếu có, nhằm tổng hợp hệ thống và báo cáo thông tin cho các nhà quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin thiết bị, thông tin thu thập với dữ liệu cá nhân miễn là phù hợp với chính xác.
4. Thông tin vị trí
Chúng tôi có thể thu thập và xử lý thông tin về vị trí thực của bạn. Ở một số địa điểm, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu liên quan đến khả năng bắt sóng WiFi tại địa điểm. Những thông tin được thu thập như cường độ tín hiệu tương đối từ các điểm truy cập WiFi từ với một tọa độ X / Y được tính toán. Những thông tin này được liên kết với người sử dụng sử dụng thiết bị truy cập vào WiFi và được chia sẻ với các chủ sở hữu địa điểm và dịch vụ WiFi để giúp phân tích tần suất mọi người di chuyển tại địa điểm. Địa chỉ MAC của một thiết bị được ẩn để tránh liên kết dữ liệu này với các nguồn khác.
5. Thông tin đăng nhập:
Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin bao gồm giao thức Internet (IP) địa chỉ, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), dữ liệu kích chuột, loại trình duyệt, ngôn ngữ, trang đăng nhập và trang đăng xuất, tần suất, thời lượng và thời gian cụ thể.
II. Cookies
Dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookie để xác đinh bạn khác với những người dùng khác dịch vụ chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp một trải nghiệm tốt hơn khi bạn sử dụng Dịch vụ và cũng giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ. Để biết thông tin chi tiết về các tập tin cookie Chúng tôi sử dụng và mục đích sử dụng, hãy xem chính sách cookie của chúng tôi thông qua các liên kết trên trang đăng nhập
III, Bảo quản và lưu trữ dữ liệu cá nhân
Các dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn được lưu trữ trên các máy chủ ở địa điểm cố định an toàn tuy nhiên nó có thể được đẩy dữ liệu, lưu trữ tại một số địa điểm khác theo yêu cầu. Nó cũng có thể được xử lý bởi đội ngũ nhân viên hoạt động ngoài khu vực làm việc của chúng tôi hoặc bởi một trong những đối tác liên kết. Nhân viên chúng tôi tham gia vào việc triển khai hoặc hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ. Bằng cách tham gia và sử dụng dịch vụ, bạn đã đồng ý với việc chuyển, cất giữ, xử lý, ngoài ra chúng tôi cũng sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được an toàn và phù hợp với chính sách bảo mật .
Tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng việc truyền tải thông tin qua internet không phải là hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn sự an toàn của dữ liệu của bạn khi được truyền đến máy chủ của chúng tôi; bất kỳ rủi ro từ sự truyền dẫn nào đều không thuộc trách nhiệm của chúng tôi. Một khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các giao thức chặt chẽ và bảo mật cao để ngăn chặn truy cập trái phép. Khi truy cập vào Dịch vụ thông qua mạng truyền thông xã hội nào của bạn, bạn cần đảm bảo rằng khi sử dụng các chức năng bên trong, bạn đang không gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân - thứ mà bạn không muốn bị lấy hoặc sử dụng bởi người dùng khác.
IV, Sử dụng thông tin
Chúng tôi sử dụng thông tin các bạn theo những hướng sau:
 • Để cung cấp cho bạn thông tin về địa điểm mà bạn đang sử dụng dịch vụ, bao gồm cả thông tin liên quan đến hàng hóa và dịch vụ của họ;
 • Để cung cấp cho chủ sở hữu địa điểm hoặc nhà quảng cáo để họ có thể xem các địa điểm đang được sử dụng như thế nào, bởi ai hoặc giao tiếp trực tiếp với bạn.
 • Để báo cáo thông tin tổng hợp đến các nhà quảng cáo hoặc các đơn vị thứ ba được lựa chọn để phân tích người dùng.
Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của bạn, hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng dữ liệu của bạn, cung cấp cho bạn thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn bằng phương tiện điện tử (e-mail hoặc tin nhắn SMS) với các thông tin về hàng hóa và dịch vụ.

Khi chúng tôi cho phép các bên thứ ba sử dụng dữ liệu của bạn, chúng tôi (hoặc bên thứ ba) sẽ chỉ liên hệ với bạn bằng các phương tiện điện tử.

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn theo cách này, hoặc chuyển thông tin của bạn qua các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị thì bạn không nên sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào dịch vụ miễn là phù hợp với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật, do đó nếu bạn không chấp nhận, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn cho đến khi hoặc trừ khi bạn chấp nhận.

Chúng tôi không tiết lộ các thông tin mang tính cá nhân cho các nhà quảng cáo, nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho họ thông tin tổng hợp về người dùng (ví dụ, chúng tôi có thể thông báo với họ rằng 500 người đàn ông ở độ tuổi dưới 30 đã nhấp vào quảng cáo của họ trên bất kỳ ngày nào). Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin tổng hợp như vậy để giúp quảng cáo tiếp cận các loại khán giả họ muốn nhắm đến (ví dụ, phụ nữ). Chúng tôi có thể sử dụng các dữ liệu cá nhân chúng tôi đã thu thập được từ bạn để hiển thị quảng cáo theo mong muốn của họ đến đối tượng mục tiêu.
V. Công bố thông tin của bạn
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ thành viên trong tập đoàn chúng tôi, có nghĩa là các công ty con ( nếu có ), công ty cổ phần.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba:
 • Là khách hàng sở hữu địa điểm nơi bạn truy cập vào hệ thống wifi có thể quản lý thông tin.
 • Là các nhà quảng cáo trên các địa điểm bạn truy cập vào dịch vụ
 • Trong trường hợp chúng tôi mua hoặc bán bất kỳ tài sản nào, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người bán tiềm năng hoặc mua của doanh nghiệp hoặc tài sản đó.
 • Nếu Wisky hoặc tất cả tài sản của Wisky được mua lại bởi một bên thứ ba, dữ liệu cá nhân cũng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao.
 • Nếu chúng ta có nghĩa vụ phải tiết lộ hay chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định, yêu cầu của nhà chức trách.
VI. Các website của bên thứ ba
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và đi từ các trang web của mạng lưới đối tác, các nhà quảng cáo và các chi nhánh của chúng tôi (bao gồm các trang web mà trên đó các dịch vụ được quảng cáo,..). Nếu bạn click vào một liên kết đến bất kỳ trang web nào, xin vui lòng lưu ý rằng các trang web và bất kỳ dịch vụ trên đều có chính sách bảo mật riêng của họ và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với những chính sách này và đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà của bạn bị thu thập thông qua các trang web hoặc dịch vụ này, chẳng hạn như dữ liệu liên lạc và địa điểm. Vui lòng kiểm tra các chính sách trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân vào các trang web hoặc sử dụng các dịch vụ này.
VII. Truy cập thông tin
Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu 1998 cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin về quý vị. quyền truy cập của bạn có thể được thực hiện theo quy định của Đạo luật đó. Bất kỳ yêu cầu truy cập có thể phải chịu một khoản phí là £ 10 để đáp ứng chi phí của chúng tôi trong việc cung cấp cho bạn thông tin chi tiết của thông tin chúng tôi có về bạn.
VIII. Thay đổi chính sách bảo mật
Bất kỳ thay đổi nào của chúng tôi về chính sách bảo mật trong tương lai sẽ được đăng trên trang này, sau đó thông báo cho bạn bằng tin nhắn SMS hoặc e-mail hoặc khi đăng nhập vào một trong các trang web dịch vụ. Các điều khoản mới có thể được hiển thị trên màn hình và bạn có thể được yêu cầu phải đọc và chấp nhận chúng trước khi tiếp tục sử dụng Dịch vụ.
IX. Liên hệ
Các câu hỏi, ý kiến ​​và yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này đều được công ty công nghệ TNHH Wisky hoan nghênh và xem xét giải quyết. Văn phòng chúng tôi ở tòa nhà JVPE, khu công viên phần mềm Quang Trung, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty TNHH công nghệ Wisky (Chúng tôi) cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn.