CLICK-TO-VISIT

Drive Direct Traffic

Direct your audience where you want them in exchange for what they desire most: free Wi-Fi.

Đây là kiểu đăng nhập phù hợp với mô hình cửa hàng ăn uống giống như Tokio Deli bởi tính đơn giản phù hợp với tất cả mọi người. Tokio Deli muốn tạo ra một không gian thoải mái cho khách hàng nên thời gian sử dụng wifi của khách hàng từ 1 tiếng đến 2 tiếng, khách hàng không phải đăng nhập nhiều lần.

 

Link demo: DEMO