Hình thức quảng cáo Wifi Marketing

WISOMO cung cấp bộ giải pháp với những tính năng phù hợp cho doanh nghiệp.

Bước 1: Login page

Trang đầu tiên xuất hiện

BRAND ?

Đây là trang đầu tiên khách hàng nhìn thấy, là cách để khách hàng nhận diện brand của bạn. Việc cấp quyền Internet cho khách hàng thể hiện qua nhiều hình thức đăng nhập: Facebook, Google Plus, E-mail & Phone, Click Through, Random Password.

Bước 2: Advertising page

Trang giúp khách hàng tương tác với thương hiệu

FULL-SCREEN ADVERTISING

Trên trang Advertising, bạn có thể hiển thị một quảng cáo riêng, survey, khuyến mãi, video. Tại đây bạn có thể thiết lập quảng cáo cho bên thứ 3. Bạn làm chủ trên mọi quảng cáo.