Tại sao 2017 là năm bạn không nên bỏ qua việc thu thập dữ liệu từ người tham gia sự kiện?

Dữ liệu không nhất thiết phải là thứ quan trọng nhất đẻ tạp ra một sự kiện thành công, nhưng nó chắc chắn sẽ trở thành một trong các yếu tố quan trọng cho việc cải thiện hiệu suất và nâng cao sự tương tác tại sự kiện của người tham dự.

Hiện nay, các nhà tổ chức sự kiện đang ưu tiên nhu cầu dữ liệu trong quá trình diễn ra sự kiện. Năm 2017, Event Technology Engagement Study, được nghiên cứu bởi

Theo một số báo cáo chỉ ra rằng 88% các nhà tổ chức sự kiện đang tập trung vào dữ liệu sự kiện bằng việc sử dụng công nghệ cho sự kiện để có thể thu nhập được các báo cáo và phân tích. Đó là lý do bạn không nên bỏ qua việc thu thập dữ liệu từ nguoawfi tham gia sự kiện vào năm 2017.

Làm thế nào bạn có thể sử dụng dữ liệu để cải thiện sự kiện tiếp theo của bạn

Cá nhân hóa: Các công nghệ có xu hướng như VR, RFID, iBeacon đang giúp bạn các nhà tổ chức tạo nên những trải nghiệm độc đáo, cho phép người tham dự truy cập thông tin và hoạt động theo theo vị trí của họ tại địa điểm cùng với những thông tin mà họ quan tâm. Tóm lại, những người tham dự của bạn chỉ nhìn thấy những gì có liên quan và tận hưởng một nghiệm tuyệt vời

Điều chỉnh trực tiếp trong sự kiện: Với Wisky  bạn không cần đợi đến hết sự kiện để có thể thu thập và điều chỉnh cho sự kiện tiếp. Thay vào đó với các tính năng của Wisuki, bạn có thể thực hiện các thay đổi như lên kế hoạch dự phòng, cho phép bạn phản ứng phù hợp với hành vi của người tham dự.

Kiểm soát đám đông: Wisky không chỉ giúp bạn tìm ra được nơi của người tham dự, nó còn cho bạn biết được số lượng người có mặt tại 1 địa điểm cụ thể. Các nhà tổ chức xác định được nơi nào đang bị quá tải và nhanh chóng đưa ra các kế hoạch để giải quyết vấn đề. Điều này giúp quản lí tốt không gian của sự kiện.

Bằng cách quan sát thực tế, Wisky cho phép các nhà tổ chức sự kiện phân tích những gì người tham gia thực sự muốn và có kinh nghiệm hiệu quả cho việc tổ chức sự kiện.

03/07/2017
Chia sẻ với:

Các bài blog khác